MH4G スキル系統「特殊会心」の発動スキル、関連防具

「特殊会心」の発動スキルと効果

スキル系統 スキル名 P 効果説明
特殊会心会心撃【特殊】10状態異常の武器を使っていて、会心が出た時に与える状態異常蓄積値の効果を高める。

スキル系統特殊会心が付与された装飾珠

装飾珠名 スキル1 スキル2 生産必要素材
特会珠【1】特殊会心+1攻撃-1金剛原珠x1 骸蜘蛛の重殻x2
特会珠【2】特殊会心+3攻撃-1明王原珠x1 霞龍の特上皮x2 影蜘蛛の秘棘x1

スキル系統「特殊会心」が付与された防具

頭部防具

防具名 初防 終防 スキル 生産必要素材
エンプレスXセクター110152 達人+3 耐寒-1 特殊会心+3 職工+2 3炎妃龍の重殻x3 黒轟竜の剛爪x4 黒轟竜の厚鱗x3 古龍の大宝玉x1 4-21-6-2
エンプレスXマスク6499 達人+3 耐寒-1 特殊会心+3 職工+2 3炎妃龍の重殻x3 黒轟竜の剛爪x4 黒轟竜の厚鱗x3 古龍の大宝玉x1 5-12-5-1
スキュラZヘルム92141 剥ぎ取り+1 達人+1 体力-4 回避距離+2 特殊会心+32骸蜘蛛の重鋏角x4 骸蜘蛛の重殻x2 骸蜘蛛の秘棘x2 鋭利な爪x3 -130-33
スキュラZキャップ5091 剥ぎ取り+2 達人+1 体力-4 回避距離+2 特殊会心+32骸蜘蛛の重鋏角x4 骸蜘蛛の重殻x2 骸蜘蛛の秘棘x2 鋭利な爪x3 041-24

胴部防具

防具名 初防 終防 スキル 生産必要素材
スキュラXメイル82135 達人+1 観察眼+3 腹減り-2 特殊会心+2 耐粘+41影蜘蛛の重鋏角x4 影蜘蛛の重殻x3 影蜘蛛の秘棘x2 ゴム質の特上皮x2 -33-323
スキュラXレジスト4488 達人+1 観察眼+2 腹減り-2 特殊会心+2 耐粘+41影蜘蛛の重鋏角x4 影蜘蛛の重殻x3 影蜘蛛の秘棘x2 ゴム質の特上皮x2 -24-234
スキュラZメイル92141 剥ぎ取り+1 達人+1 体力-1 回避距離+1 特殊会心+32骸蜘蛛の重鋏角x4 骸蜘蛛の重殻x3 骸蜘蛛の秘棘x2 真珠色の艶皮x2 -130-33
スキュラZレジスト5091 剥ぎ取り+1 達人+1 体力-1 回避距離+1 特殊会心+32骸蜘蛛の重鋏角x4 骸蜘蛛の重殻x3 骸蜘蛛の秘棘x2 真珠色の艶皮x2 041-24
ミヅハ真【胸当て】109151 聴覚保護+1 特殊攻撃+2 風圧+4 耐暑-2 特殊会心+41霞龍の特上皮x4 霞龍の剛翼x3 太古龍骨x3 -4304-1
トヨタマ真【胸当て】6398 聴覚保護+1 特殊攻撃+2 風圧+4 耐暑-2 特殊会心+41霞龍の特上皮x4 霞龍の剛翼x3 太古龍骨x3 -34150

腕部防具

防具名 初防 終防 スキル 生産必要素材
スキュラXアーム82135 達人+4 観察眼+1 腹減り-2 特殊会心+3 1影蜘蛛の剛爪x4 影蜘蛛の重殻x2 重厚な骨x1 盾虫の重殻x3 -33-323
スキュラXガード4488 達人+4 観察眼+1 腹減り-2 特殊会心+3 1影蜘蛛の剛爪x4 影蜘蛛の重殻x2 重厚な骨x1 盾虫の重殻x3 -24-234
スキュラZアーム92141 剥ぎ取り+3 達人+3 体力-4 回避距離+3 特殊会心+10骸蜘蛛の剛爪x4 骸蜘蛛の重殻x2 重厚な骨x1 盾虫の重殻x3 -130-33
スキュラZガード5091 剥ぎ取り+3 達人+3 体力-4 回避距離+3 特殊会心+10骸蜘蛛の剛爪x4 骸蜘蛛の重殻x2 重厚な骨x1 盾虫の重殻x3 041-24

腰部防具

防具名 初防 終防 スキル 生産必要素材
エンプレスXフォールド110152 達人+2 ガード性能+2 耐寒-2 特殊会心+3 職工+22炎妃龍の重殻x2 炎妃龍の尻尾x1 蒼火竜の厚鱗x4 メランジェ鉱石x4 4-21-6-2
エンプレスXコート6499 達人+2 ガード強化+2 耐寒-2 特殊会心+3 職工+22炎妃龍の重殻x2 炎妃龍の尻尾x1 蒼火竜の厚鱗x4 メランジェ鉱石x4 5-12-5-1
スキュラZフォールド92141 剥ぎ取り+2 達人+2 体力-4 回避距離+2 特殊会心+12骸蜘蛛の重殻x2 骸蜘蛛の重鋏角x3 重厚な骨x1 鋭利な爪x3 -130-33
スキュラZコート5091 剥ぎ取り+1 達人+2 体力-4 回避距離+2 特殊会心+12骸蜘蛛の重殻x2 骸蜘蛛の重鋏角x3 重厚な骨x1 鋭利な爪x3 041-24
ミヅハ真【丸帯】109151 特殊攻撃+5 耐暑-3 特殊会心+4 3霞龍の特上皮x4 霞龍の靭尾x1 太古龍骨x3 特選アルビノx1 -4304-1
トヨタマ真【丸帯】6398 特殊攻撃+5 耐暑-3 特殊会心+4 3霞龍の特上皮x4 霞龍の靭尾x1 太古龍骨x3 特選アルビノx1 -34150

脚部防具

防具名 初防 終防 スキル 生産必要素材
スキュラZグリーブ92141 剥ぎ取り+3 達人+1 体力-2 回避距離+2 特殊会心+22骸蜘蛛の重殻x3 強力麻痺袋x4 重厚な牙x2 モンスターの特濃x5 -130-33
スキュラZレギンス5091 剥ぎ取り+3 達人+1 体力-2 回避距離+2 特殊会心+22骸蜘蛛の重殻x3 強力麻痺袋x4 重厚な牙x2 モンスターの特濃x5 041-24
ミヅハ真【具足】109151 聴覚保護+3 特殊攻撃+4 風圧+3 耐暑-1 特殊会心+22霞龍の特上皮x4 霞龍の剛翼x3 メランジェ鉱石x5 -4304-1
トヨタマ真【具足】6398 聴覚保護+3 特殊攻撃+4 風圧+3 耐暑-1 特殊会心+22霞龍の特上皮x4 霞龍の剛翼x3 メランジェ鉱石x5 -34150